Go to our website

OVERZICHT BROWSER SUPPORT

 • Microsoft Edge 16 en 17.
 • Google Chrome 72 en 73.
 • Mozilla Firefox 65 en 66.
 • Apple Safari 11 en 12.
 • Opera 57 en 58.
 • Safari op mobiele apparaten met iOS 11 en hoger.
 • Chrome op mobiele apparaten met Android.
 • Microsoft Edge 15 en 16.
 • Google Chrome 67 en 68.
 • Mozilla Firefox 60 en 61.
 • Apple Safari 10 en 11.
 • Opera 53 en 54.
 • Safari op mobiele apparaten met iOS 11 en hoger.
 • Chrome op mobiele apparaten met Android.
 • Microsoft Edge 14 en 15.
 • Google Chrome 65 en 66.
 • Mozilla Firefox 59 en 60.
 • Apple Safari 10 en 11.
 • Opera 52 en 53.
 • Safari op mobiele apparaten met iOS 10 en hoger.
 • Chrome op mobiele apparaten met Android.
 • Microsoft Edge 14 en 15.
 • Google Chrome 62 en 63.
 • Mozilla Firefox 56 en 57.
 • Apple Safari 9 en 10.
 • Opera 48 en 49.
 • Safari op mobiele apparaten met iOS 10 en hoger.
 • Chrome op mobiele apparaten met Android.
 • Microsoft Edge 37 en 38.
 • Google Chrome 58 en 59.
 • Mozilla Firefox 53 en 54.
 • Apple Safari 9 en 10.
 • Opera 45 en 46.
 • Safari op mobiele apparaten met iOS 9 en hoger.
 • Chrome op mobiele apparaten met Android.
 • Microsoft Edge 37 en 38.
 • Google Chrome 55 en 56.
 • Mozilla Firefox 50 en 51.
 • Apple Safari 9 en 10.
 • Opera 42 en 43.
 • Safari op mobiele apparaten met iOS 9 en hoger.
 • Chrome op mobiele apparaten met Android.
 • Microsoft Edge 37 en 38.
 • Google Chrome 55 en 56.
 • Mozilla Firefox 50 en 51.
 • Apple Safari 9 en 10.
 • Opera 42 en 43.
 • Safari op mobiele apparaten met iOS 9 en hoger.
 • Chrome op mobiele apparaten met Android.
 • Microsoft Edge 37 en 38.
 • Google Chrome 52 en 53.
 • Mozilla Firefox 48 en 49.
 • Apple Safari 9 en 10.
 • Opera 39 en 40.
 • Safari op mobiele apparaten met iOS 9 en hoger.
 • Chrome op mobiele apparaten met Android.
 • Microsoft IE 10 en 11.
 • Google Chrome 50 en 51.
 • Mozilla Firefox 46 en 47.
 • Apple Safari 8 en 9.
 • Opera 36 en 37.
 • Safari op mobiele apparaten met iOS 8 en hoger.
 • Chrome op mobiele apparaten met Android.
 • Microsoft Edge 24 en 25.
 • Microsoft IE 10 en 11.
 • Google Chrome 48 en 49.
 • Mozilla Firefox 44 en 45.
 • Apple Safari 8 en 9.
 • Opera 35 en 36.
 • Safari op mobiele apparaten met iOS 8 en hoger.
 • Chrome op mobiele apparaten met Android.
 • Microsoft IE 10 en 11.
 • Google Chrome 46 en 47.
 • Mozilla Firefox 42 en 43.
 • Apple Safari 8 en 9.
 • Opera 33 en 34.
 • Safari op mobiele apparaten met iOS 8 en hoger.
 • Chrome op mobiele apparaten met Android.
 • Microsoft IE 10 en 11.
 • Google Chrome 45 en 46.
 • Mozilla Firefox 40 en 41.
 • Apple Safari 8 en 9.
 • Opera 31 en 32.
 • Safari op mobiele apparaten met iOS 8 en hoger.
 • Chrome op mobiele apparaten met Android.
 • Microsoft IE 10 en 11.
 • Google Chrome 42 en 43.
 • Mozilla Firefox 37 en 38.
 • Apple Safari 7 en 8.
 • Opera 29 en 30.
 • Safari op mobiele apparaten met iOS 8 en hoger.
 • Chrome op mobiele apparaten met Android.
 • Microsoft IE 10 en 11.
 • Google Chrome 40 en 41.
 • Mozilla Firefox 36 en 37.
 • Apple Safari 7 en 8.
 • Opera 27 en 28.
 • Safari op mobiele apparaten met iOS 7 en hoger.
 • Chrome op mobiele apparaten met Android.
 • Microsoft IE 10 en 11.
 • Google Chrome 38 en 39.
 • Mozilla Firefox 33 en 34.
 • Apple Safari 7 en 8.
 • Opera 25 en 26.
 • Safari op mobiele apparaten met iOS 7 en hoger.
 • Chrome op mobiele apparaten met Android.
 • Microsoft IE 10 en 11.
 • Google Chrome 37 en 38.
 • Mozilla Firefox 32 en 33.
 • Apple Safari 7 en 8.
 • Opera 24 en 25.
 • Safari op mobiele apparaten met iOS 7 en hoger.
 • Chrome op mobiele apparaten met Android.
 • Microsoft IE 9, 10 en 11.
 • Google Chrome 34 en 35.
 • Mozilla Firefox 29 en 30.
 • Apple Safari 6 en 7.
 • Opera 21 en 22.
 • Safari op mobiele apparaten met iOS 6 en hoger.
 • Chrome op mobiele apparaten met Android.
 • Microsoft IE 9, 10 en 11.
 • Google Chrome 32 en 33.
 • Mozilla Firefox 27 en 28.
 • Apple Safari 6 en 7.
 • Opera 19 en 20.
 • Safari op mobiele apparaten met iOS 6 en hoger.
 • Chrome op mobiele apparaten met Android.
 • Microsoft IE 9, 10 en 11.
 • Google Chrome 30 en 31.
 • Mozilla Firefox 25 en 26.
 • Apple Safari 6 en 7.
 • Opera 17 en 18.
 • Safari op mobiele apparaten met iOS 6 en hoger.
 • Chrome op mobiele apparaten met Android.
 • Microsoft IE 8 (mits gespecificeerd in offerte), IE 9 en 10.
 • Google Chrome 29.
 • Mozilla Firefox 23.
 • Apple Safari 5.1.
 • Opera 16.
 • Safari op mobiele apparaten met iOS 6 en hoger.
 • Chrome op mobiele apparaten met Android.
 • Microsoft Edge 14 en 15.
 • Google Chrome 62 en 63.
 • Mozilla Firefox 56 en 57.
 • Apple Safari 9 en 10.
 • Opera 48 en 49.
 • Safari op mobiele apparaten met iOS 10 en hoger.
 • Chrome op mobiele apparaten met Android.